Cách kết nối iPhone cho Toyota Camry 2019?

Tin Tức - Bởi TV King cách đây 2 tháng - 40 view - 2 comment

Tôi có thể kết nối bằng bluetooth chỉ để sử dụng một vài tính năng nhưng không biết các kết nối hoàn toàn để sử dụng tất cả. (Phan Vinh)

Tôi có xe Toyota Camry 2019 và có thể kết nối iPhone X vào xe bằng bluetooth để nghe nhạc, gọi điện thoại (chế độ rảnh tay) bình thường. Nhưng tôi không biết cách để kết nối hoàn toàn iphone X vào màn hình xe (Screen Mirroring) để sử dụng các tính năng khác (xem tin nhắn, xem phim).

Tôi biết Camry 2019 không hỗ trợ tính năng Apple CarPlay. Tôi cũng nghe nói có thiết bị (mua ngoài) giúp thực hiện việc kết nối này, nhưng không rõ cách làm như thế nào và lợi/hại ra sao. Xin nhờ mọi người tư vấn.