CEO Nguyễn Hiền - Diễn giả truyền cảm hứng, nhà huấn luyện đào tạo kinh doanh

Tin Tức - Bởi TV King Cách đây 2 tuần - 5 view - 0 comment

CEO Nguyễn Hiền - Đồng sáng lập thương hiệu Dr Lacir - Bàn tay vàng trong làng chốt đơn và đào tạo kinh doanh với những kiến thức thực tế hữu ích đã giúp nhiều người thành công có được thành quả đích thực.

Đang tải dữ liệu...