CEO OpenAI: Vision Pro là sản phẩm ấn tượng thứ hai từ thời iPhone

Tin Tức - Bởi TV King Cách đây 3 tuần - 14 view - 0 comment

Sam Altman cho rằng kính thực tế ảo tăng cường của Apple là công nghệ ấn tượng thứ hai từ sau sự ra đời của iPhone năm 2007.

Đang tải dữ liệu...