Chủ tịch FLC rút khỏi công ty chứng khoán BOS

Tin Tức - Bởi TV King cách đây 10 tháng - 28 view - 0 comment

Ông Lê Bá Nguyên xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Chứng khoán BOS - công ty liên quan đến nhiều lãnh đạo FLC – vì “lý do cá nhân”.

Đang tải dữ liệu...