Khai ”bút” đầu xuân, cầu một năm ý tưởng dồi dào cùng Galaxy AI

Tin Tức - Bởi TV King Cách đây 3 tuần - 11 view - 0 comment

Nếu như ngày xưa có khai bút đầu xuân để một năm học hành tấn tới thì bây giờ khi đã đi làm, đặc biệt là những công việc liên quan đến nghiên cứu và sản xuất nội dung thì...khai bút SPen trên Galaxy S24 Ultra chắc chắn sẽ mang đến nhiều thành tựu công việc mới.

Đang tải dữ liệu...