Năm mới đón một “tôi mới” với bộ cẩm nang phát triển bản thân cùng Galaxy AI

Tin Tức - Bởi TV King Cách đây 3 tuần - 8 view - 0 comment

Phát triển bản thân trong giai đoạn đầu của con đường sự nghiệp là một công việc vô cùng quan trọng quyết định đến tương lai. Với sự trợ lực từ Galaxy AI, các bạn trẻ sẽ có thể dễ dàng hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bản thân trong năm mới.

Đang tải dữ liệu...