Viễn cảnh nếu Trái Đất quay nhanh dần đến tốc độ ánh sáng

Tin Tức - Bởi TV King cách đây 4 ngày - 7 view - 5 comment

Tốc độ quay quanh trục của Trái Đất tăng đến một ngưỡng nào đó có thể hất văng con người khỏi bề mặt và gây ra thảm họa diệt vong.

vien canh neu trai dat quay nhanh dan den toc do anh sang

Viễn cảnh nếu Trái Đất quay nhanh dần đến tốc độ ánh sáng

Video: What if