Elon Musk học được gì từ Steve Jobs để cải tổ Twitter?

Tin Tức - Bởi TV King Cách đây 2 tuần - 109 view - 0 comment

Khi Steve Jobs quay lại Apple năm 1997, tình trạng hỗn loạn và những chỉ trích cũng dâng lên như những gì Elon Musk đối diện với Twitter hiện nay.

Đang tải dữ liệu...