Lưu phim về xem offline trên Netflix

Tin Tức - Bởi cách đây 5 năm - 578 view - 9 comment

Thông tin này được tiết lộ bởi CEO của Netflix là Reed Hastings và đây thật sự là một tin mừng đối với những ai thường phải di chuyển những nơi không có mạng, trên máy bay,... Dù chưa nói rõ thời điểm cụ thể cũng như cách triển khai tính năng này, nhưng người ta dự đoán rằng có thể sẽ có một khoảng thời gian, thí dụ như 48 giờ kể từ lúc video được tải về, để người dùng xem trước khi nó tự xóa.

Thông tin này được tiết lộ bởi CEO của Netflix là Reed Hastings và đây thật sự là một tin mừng đối với những ai thường phải di chuyển những nơi không có mạng, trên máy bay,... Dù chưa nói rõ thời điểm cụ thể cũng như cách triển khai tính năng này, nhưng người ta dự đoán rằng có thể sẽ có một khoảng thời gian, thí dụ như 48 giờ kể từ lúc video được tải về, để người dùng xem trước khi nó tự xóa.

luu phim ve xem offline tren netflix

Hastings cho biết: "Chúng ta nên giữ tâm trí cởi mở về những điều này,... khi chúng ta đang mở rộng ra trên toàn thế giới nhưng cơ sở hạ tầng mạng là không đồng đều giữa các nơi, thì đó chính là cái mà chúng ta cần phải cởi mở hơn." Mặt khác, có lẽ sẽ có một cơ chế mã hóa để người dùng chỉ có thể xem nó trong Netflix để tránh trường hợp vi phạm bản quyền. Tuy nhiên, vẫn còn mất một khoảng thời gian nữa để Netflix thảo luận tính năng này với các đối tác bản quyền trước khi nó được triển khai.

luu phim ve xem offline tren netflix