Thừa Thiên Huế đặt mục tiêu vào top 10 địa phương đổi mới sáng tạo

Tin Tức - Bởi TV King cách đây 1 tháng - 25 view - 0 comment

Thừa Thiên Huế lên kế hoạch cải thiện Chỉ số đổi mới sáng tạo địa phương (PII) bằng nhiều giải pháp, trong đó có đầu tư vào khoa học, công nghệ, hỗ trợ các ý tưởng đổi mới, sáng tạo, sáng chế, đẩy mạnh thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Đang tải dữ liệu...