Xử lý xác bằng công nghệ thủy phân kiềm

Tin Tức - Bởi TV King cách đây 5 ngày - 11 view - 6 comment

Quy trình xử lý xác bằng thủy phân kiềm trong bình kín tiêu tốn ít năng lượng hơn 90% so với hỏa táng và không thải khí nhà kính.

xu ly xac bang cong nghe thuy phan kiem

Phương pháp xử lý xác thân thiện với môi trường bằng thủy phân

Đồ họa: Next