Hai tháng siêu AI ChatGPT khuấy đảo thế giới

Tin Tức - Bởi TV King Cách đây 2 tuần - 12 view - 0 comment

ChatGPT đang càn quét các lĩnh vực của đời sống và được gọi là siêu AI bởi khả năng trả lời câu hỏi, viết văn, dựng kịch bản... theo ý người dùng.

Đang tải dữ liệu...